Winkelwagen
Geavanceerd zoeken »
 
Webwinkel Actueel De Winkel Savannah's Stories Contact

Stichting de Luister

 
 

Stichting De Luister (1984) was de oorspronkelijke eigenaar van boekwinkel Savannah Bay.

Tegenwoordig is de Stichting de commanditaire vennoot van de huidige CV Savannah Bay (opgericht in 1997) en dus nog steeds nauw betrokken bij de winkel. Daarnaast zet de Stichting zich nog actief in voor het realiseren van haar oorspronkelijke doelstelling: het bevorderen van de emancipatie van mannen en vrouwen (m.n LHBTers) door middel van bewustwording en cultuur.

De activiteiten en evenementen van Savannah Bay – zoals Uit de boekenKast, literaire avonden, workshops en het jubileumfestival Savannah's Silver Stories – worden onder verantwoordelijkheid van De Luister georganiseerd. Hiervoor vraagt de Stichting regelmatig financiële steun aan culturele fondsen en de gemeente Utrecht. Ook het LHBT-informatiepunt Pink Point is een initiatief van de Stichting.

Je kunt (als persoon of bedrijf) donateur worden van De Luister, daarmee steun je de activiteiten van de winkel en van de Stichting.Je donatie kun je opgeven bij de belasting, want de Stichitng heeft een ANBI status.

Het bestuur van de Stichting ziet toe op het realiseren van de doelstellingen van de Stichitng en het bedrijfsmatige wel en wee van de winkel. tevens dient het als informeel  klankbord en ondersteuning voor de beherend vennoot van savannah Bay (= Marischka Verbeek).

De bestuursleden zijn allen vrijwilliger en ontvangen geen geldelijke of materiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het huidig bestuur bestaat momenteel uit de volgende mensen:

  • Astrid Bamberg, voorzitter
  • Marcel Dekker, penningmeester
  • Ramona Grimbergen, secretaris

Er zijn op dit moment 2 vacatures voor algemene bestuursleden. Heb je hier interesse in, neem contact op met de voorzitter, bereikbaar via marisschkaverbeek@savannahbay.nl.

De Stichting is te bereiken op het adres van de winkel:

Stichting De Luister
Telingstraat 13
3512 GV Utrecht
tel. 030-2314410
info@savannahbay.nl

Hier kun je ook onze statuten opvragen. 

Stichting De Luister is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 41181205.

Het RSIN (fiscaal nummer) van St. De Luister is 89.70.130